Преподавател: доц. д-р инж. Свилен Стоянов

Преподавател: гл. ас. д-р Десислава Михайлова